Jaroslav Frei, ředitel Jawy, kterého komunisté vymazali z dějin – díl první


Pojďme se společně podívat po stopách, které v dějinách naší země zanechal významný, neobyčejný, statečný a přesto velmi opomíjený velikán – Jaroslav Frei. Tomuto muži svým způsobem stále dlužíme za mnohé co zvládl během svého života vykonat

Jeho činy byly nezanedbatelné a pozitivně ovlivnily osudy řady Čechoslováků. Bohužel s příchodem komunistické totality upadly nuceně v zapomnění, komunistickým režimem byl Jaroslav Frei označen za zapřisáhlého nepřítele lidově demokratického zřízení a pracujícího lidu. 

Příběh JUDr. Jaroslava Freie začíná 16.listopadu 1904 v rodině Josefa a Růženy Freiových. Jaroslav byl prostředním dítětem v pražské krejčovské rodině, které se před první světovou válkou slušně dařilo. Ačkoliv byl Josef Frei povolán do armády, s velkou dávkou štěstí přežil tragický vojenský konflikt a vrátil se domů. Avšak šťastný návrat otce z války rodina dlouho neoslavovala, svět zachvátila další rána – španělská chřipka. Ta si vybrala svou daň i v rodině Freiových. Dětem a otci se nemoc vyhnula, ale Jaroslavova matka Růžena boj s chorobou prohrála. Jaroslav ani jeho sourozenci – starší Josef a mladší  Štěpánka, nezůstali dlouho bez matky, jejich otec si rok po smrti družky našel novou manželku Marii. Ta se zhostila role náhradní matky velmi dobře a děti v ní měly velkou podporu. 

Samotný Jaroslav Frei byl ve svém dětství a dospívání výrazně ovlivněný přírodou a venkovem. O prázdninách jezdily děti Freiovi na návštěvy k příbuzným v Chodově na pomezí Šumavy a Českého lesa. Již v této době bylo smýšlení Jaroslava odlišné od vrstevníků. Křesťanská víra, která mu byla předkládána v kostele a ve škole pro něj nebyla přijatelná. Vnitřně se s ní přel a cest k ní našel až díky pobytům v přírodě kolem Chodova. 

Jeho vztah k divočině se prohluboval, v lesích nacházel klid a když měl v poválečné Praze příležitost vstoupit do nově vzniknuvšího vodního skautingu nezaváhal. Skauting se pro něj stal klíčovým zájmem. Kombinoval pobyt v přírodě a sport, mladého Jaroslava doslova pohltil. Přátelství navázaná mezi skauty hrála v jeho životě významnou roli, protože se svými bratry z oddílu zůstal v kontaktu v průběhu celého života.

Co se týká vzdělávání, byl Jaroslav dobrý student. Po obecné škole, kterou navštěvoval v letech 1910–1914, začal studovat na osmiletém reálném gymnáziu v Křemencově ulici. Po pěti letech, v roce 1919 však z gymnázia přestoupil na Československou obchodní akademii, kterou v roce 1921 ukončil s vyznamenáním. Nutno podotknout, že tehdejší obchodní akademie byla školou bez maturitní zkoušky.  

Důvody pro odchod z gymnázia byly pragmatické. Finanční situace rodiny se zhoršovala a Jaroslav potřeboval získat práci co nejdříve, což bylo pro absolventy akademie snazší než pro gymnazisty. Příště se společně podíváme na začátek profesní dráhy Jaroslava Freie…


Máte v garáži nebo ve stodole nějakou jednostopou legendu? Ať už je od Jawy nebo nese logo ČZ, potřebné náhradní díly najdete u nás na e-shopu. Staré motocykly jsou náš život!

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *